Reklamačný formulár

Špecifikácia predávajúceho:  ProTulip, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava, vl.č.86495/B, oddiel Sro,   IČO: 46966285, DIČ: 2023670902, IČ DPH: SK2023670902, sídlo: Brezová  717/8,  900 42  Dunajská Lužná, Slovenská republika. Konateľ: Peter Hankoci (ďalej ako „predávajúci“)

Kontaktná adresa: ProTulip, s.r.o., Brezová  717/8,  900 42  Dunajská Lužná, SR

Email: officer@vizios.eu    

Tel.: +421 917 636191

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, SR

Reklamačný formulár na stiahnutie TU.