Reklamačný formulár

Špecifikácia predávajúceho: ProTulip, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava, vl.č.86495/B, oddiel Sro, IČO: 46966285, DIČ: 2023670902, IČ DPH: SK2023670902, sídlo: Brezová  717/8,  900 42  Dunajská Lužná, Slovenská republika, konateľ: Peter Hankoci

Email: office@vizios.eu

Tel: +421 917 636 191

Kontaktná adresa: Brezová  717/8,  900 42  Dunajská Lužná, Slovenská republika

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, SR

Reklamačný formulár na stiahnutie TU.